conf logo revolutionary.png

Season 2 Final Stats

Revolutionary Conference

conf logo primal.png

Nashville Vodkytes

Bohdan Beranek, LW:  7 goals, 6 assists, 23 hits | 676 coin
Noah Girard, C:  2 goals, 8 assists, 24 hits | 528 coin
Gabe Graham, RW:  9 goals, 5 assists, 37 hits | 904 coin
Nicholas Jent, D:  2 goals, 3 assists, 29 hits | 488 coin
Elliot Zimmer, D:  0 goals, 4 assists, 24 hits | 368 coin

nashville_vodkytes.png

Alex Sutton, G:  125 saves, 18 goals allowed | 928 coin

Baltimore Bangers

Jude Frasier, LW:  10 goals, 5 assists, 26 hits | 812 coin
Joel Erickson, C:  6 goals, 15 assists, 22 hits | 852 coin
Andrew Bane, RW:  9 goals, 11 assists, 19 hits | 868 coin
Jordan Brockhouse, D:  1 goal, 11 assists, 27 hits | 584 coin
Killian Thatcher, D:  1 goal, 7 assists, 32 hits | 588 coin

baltimore_bangers.png

Felix Goddard, G:  131 saves, 17 goals allowed | 980 coin

Miami Misfits

Victor Kovac, LW:  11 goals, 1 assist, 27 hits | 784 coin
Sebastian Monroe, C:  5 goals, 12 assists, 34 hits | 848 coin
Kyle O'Sullivan, RW:  4 goals, 15 assists, 25 hits | 760 coin
Ricardo Martinez, D:  5 goals, 4 assists, 32 hits | 664 coin
Cameron Meyer, D:  1 goal, 10 assists, 27 hits | 564 coin

miami_misfits.png

Ethan Johnston, G: 118 saves, 20 goals allowed | 864 coin

Los angeles Lamplighters

Zane Parker, LW:  5 goals, 11 assists, 27 hits | 744 coin
Ty Tillsley, C:  8 goals, 9 assists, 17 hits | 704 coin
Lewis McGarvey, RW:  5 goals, 11 assists, 42 hits | 924 coin
Carter Gagnon, D:  2 goals, 9 assists, 39 hits | 728 coin
Josiah Thompson, D:  4 goals, 8 assists, 30 hits | 680 coin

los_angeles_lamplighters.png

Thomas Hewitt, G:  124 saves, 25 goals allowed | 892 coin

Las Vegas Highrollers

Brandon Bernstein, LW:  4 goals, 7 assists, 16 hits | 492 coin
Kurt Krause, C:  3 goals, 4 assists, 21 hits | 452 coin
Johnny O'Brien, RW:  5 goals, 3 assists, 24 hits | 548 coin
Bruce MacDonald, D:  0 goals, 4 assists, 26 hits | 392 coin
Cal Russell, D:  0 goals, 4 assists, 20 hits | 320 coin

las vegas highrollers (1).png

Aaron Gosling, G:  87 saves, 16 goals allowed | 632 coin

Montreal Marvels

montreal_marvels.png

Ben Beauty, LW:  9 goals, 10 assists, 18 hits | 776 coin
Colton Dunn, C:  7 goals, 8 assists, 38 hits | 896 coin
Dan Arsenault, RW:  7 goals, 11 assists, 27 hits | 824 coin
Marcus Price, D:  2 goals, 8 assists, 31 hits | 612 coin
Blake Merritt, D:  0 goals, 5 assists, 21 hits | 352 coin

Louie Hobbs, G:  118 saves, 17 goals allowed | 876 coin

Primal Conference

Richmond Renegades

Callum Clarke, LW:  4 goals, 7 assists, 32 hits | 684 coin
Lukas Sundberg, C:  2 goals, 6 assists, 20 hits | 440 coin
Dale McDowell, RW:  10 goals, 4 assists, 17 hits | 684 coin
Conrad Simmons, D:  1 goal, 2 assists, 33 hits | 476 coin
Joseph Byrne, D:  0 goals, 4 assists, 33 hits | 476 coin

richmond_renegades.png

Vladimir Mikhailov, G:  148 saves, 17 goals allowed | 1116 coin

Tampa Bay Technicians

Andy Adams, LW:  8 goals, 8 assists, 16 hits | 672 coin
Braxton Murray, C:  5 goals, 6 assists, 18 hits | 536 coin
Riley Carlson, RW:  7 goals, 6 assists, 36 hits | 832 coin
Ivan Rasputin, D:  0 goals, 6 assists, 33 hits | 516 coin
Marv Wilson, D:  0 goals, 2 assists, 26 hits | 352 coin

tampa_bay_technicians.png

Logan Ross, G: 110 saves, 38 goals allowed | 728 coin

Chicago Chundys

Ricky Reynolds, LW:  10 goals, 7 assists, 37 hits | 984 coin
Wyatt Shields, C:  8 goals, 6 assists, 24 hits | 728 coin
Jackson Reese, RW:  8 goals, 12 assists, 21 hits | 812 coin
Declan Arbour, D:  1 goal, 5 assists, 27 hits | 464 coin
Marcus Dawson, D:  0 goals, 6 assists, 33 hits | 512 coin

Zeke Calabrese, G:  135 saves, 25 goals allowed | 980 coin

Minnesota Muckshows

Jake Kelley, LW:  12 goals, 6 assists, 23 hits | 876 coin
Brandon Beauty, C:  4 goals, 11 assists, 18 hits | 616 coin
Alexei Volkov, RW:  8 goals, 8 assists, 34 hits | 888 coin
CJ Richards, D:  2 goals, 5 assists, 26 hits | 492 coin
Doug Reed, D:  0 goals, 9 assists, 32 hits | 564 coin

Brent Gauthier, G:  98 saves, 27 goals allowed | 676 coin

Denver Gondolas

Spencer Jones, LW:  11 goals, 4 assists, 18 hits | 736 coin
Jeremy Preston, C:  6 goals, 10 assists, 13 hits | 596 coin
Tanner Keene, RW:  13 goals, 13 assists, 23 hits | 1056 coin
Bob Hickey, D:  1 goal, 9 assists, 27 hits | 544 coin
Seth Kaufman, D:  2 goals, 9 assists, 27 hits | 584 coin

Jeff O'Shaugnessy, G: 122 saves, 29 goals allowed | 868 coin

New York Knights

Steven Stix, LW:  6 goals, 7 assists, 18 hits | 596 coin
Scotty Reaves, C:  6 goals, 11 assists, 23 hits | 776 coin
Zach Clifton, RW:  9 goals, 5 assists, 19 hits | 688 coin
Corey Jackson, D:  0 goals, 7 assists, 33 hits | 536 coin
Austin Lewis, D:  0 goals, 3 assists, 34 hits | 468 coin

Max Kellogg, G:  126 saves, 23 goals allowed | 916 coin